Využití překladových pamětí
 02  Podrobnější charakteristika1. Bitext
Bitext je možno vytvořit
a) konverzí dvou sloupců z listu XLS souboru nebo listu jiné tabulkového procesoru
b) přiřazením segmentů souborů ( přiřadit je anglicky „align“ a přiřazení „alignment“)
c) konverzí tabulky nebo jiných typů souborů, kdy dojde ke ztrátě atributů a časového razítka
Příklad konverze: v MS Exelu je možno soubor „Uložit jako“ vybrat vhodný formát; v MS Wordu se konverze provádí přes položku menu Tabulka a potom se pokračuje jako v MS Exelu
2. Glosář
Elektronické překladové slovníky umožňují přidávání a export terminologie. Do slovníku je možno přidávat jednotlivé významové dvojice a třídící poznámky. Autoři slovníků šifrují obsah svojí databáze a neumožňují export dat. Z komerčních slovníků je možno exportovat pouze uživatelem přidanou terminologii.
Příklad: v PC Translatoru je možno přidávat do slovníku kromě významové dvojice pouze kód oboru. Je možno přidávat jednotlivé významové dvojice nebo celé soubory a potom shodné výrazy smazat. Export vlastní terminologie je možno archivovat a importovat do novější verze softwaru.
Shrnutí: glosáře z CAT nástrojů je možno po konverzi využít v jiných CAT nástrojích a také v překladačích. Do CAT nástrojů je možno připojovat i terminologii z překladačů nebo jiných veřejně dostupných zdrojů.
3. Segmentovaný dokument Trados
Dokument obsahuje neviditelná, viditelná a skrytá data. Neviditelná data je možno zkontrolovat po uložení souboru jako HTM a HTM soubor prohlížet jako textový soubor (zdrojový HTM soubor). Viditelná data obsahují přeložený text. Skrytá data obsahují zdrojový text, oddělovací značky a pomocné údaje, jako je procento shody s překladovou pamětí, která byla využita při překladu.
Tento formát je standardem a využívá jej kromě Tradosu například Wordfast Classic, AnyMem. Načítá jej a exportuje do něj MetaTexis. Exportuje do něj Wordfast Anywhere a další CAT nástroje a konverzní nástroje. Tzv. vyčištěním dokumentu (clean-up), je dokument vyčištěn od zdrojového textu a všech pomocných značek a o obsah dokumentu může být rozšířena aktuální překladová paměť jednotlivého CAT nástroje. Segmentovaný dokument Trados může být využit pro aktualizaci TM, kteří používají různé CAT nástroje.
4. Překladová paměť
Jednotlivé CAT nástroje umí importovat a exportovat TMX a tím je umožněna výměna dat mezi uživateli různých CAT nástrojů. TMX je hlavním prostředkem pro výměnu TM a umí s ní pracovat i nástroje, které nepracují v MS Wordu a nepracují se segmentovaným dokumentem Tradosu.
Specifickým nástrojem mezi CAT nástroji je OmegaT. Nástroj je napsán v Javě a má tři verze (pro jednotlivé operační systémy: Windows, Linux a MacIntosh). Je to open free software. Pracuje samostatně nebo s Open Officem (typ souboru ODT) a jako svoji překladovou paměť používá TMX v kódování UTF-8.

Copyright Ing. Milan Čondák 17.09.2009