Využití překladových pamětí
 17  TR
Soubor ke stažení: cs_tr


Obsah

Içerik

A.

А.

Úvod - charakteristika základních souborů

Giriş - temel ayarlar özellikleri

B.

B.

Podrobnější charakteristika

Ayrıntılı Özellikler

C.

C.

Využití překladových pamětí (Translation Memory = TM)

Çeviri belleği (TM = Translation Memory) Kullanma

D.Odkazy a ukázky

D. Referanslar ve örnekleri

A.

А.

Úvod - charakteristika základních souborů

Giriş - temel ayarlar özellikleri

1.

1

Bitext a tabulka v DOC (RTF)

DOC (RTF) Bitext bir tablo

1.1.

1,1

Bitext obsahuje texty ve dvou jazycích.

Bitext iki dilde metinler içerir.

Soubor neobsahuje jazykové kódy a je kódován tak, aby byly oba jazyky lidmi čitelné.

Dosya, dil kodları içermez ve böylece insanların her iki dilde okuma kodlu.

Jde nejčastěji o TXT soubor, který může mít národní kódování pro

Genellikle ulusal kodlama için olabilir bir TXT dosyası

a) DOS, Unix (Linux), Mac

a) DOS, Unix (Linux), Mac

b) ANSI (Windows), národní stránky jednotlivých jazyků a jejich ekvivalenty pro HTM (čeština Win-1250)

b) ANSI (Windows), ulusal dil siteleri ve HTM onların eşdeğerleri (Çek Win-1250)

Tabulky v DOC (RTF) obsahují v dokumentu jazykové kódy polí, která obsahují text (ve zdrojovém a cílovém jazyce).

DOC belge, metin içeren alanların dil kodlarını içeren tabloları (RTF) (kaynak ve hedef dili).

c) UTF-8 je využíván nejčastěji, protože oba jazyky jsou lidmi čitelné, je využíván pro přiřazování souborů (UTF-7 se v překladatelském oboru nevyužívá) a soubory mají menší velikost než v UTF-16

c) UTF-8 en sık kullanılan, çünkü her iki dilde okunabilir insan, bu dosyalar için haritalama (UTF-7 kullanılır bulunmaktadır çeviri sektöründe) ve dosyaları UTF daha küçük kullanılmaz-16

d) Unicode (UTF-16) využívá MS Word a programy (CAT), které v něm fungují pro zobrazení textových souborů; může jít o lokální nebo webové databáze, konverzní programy atd.

d) Unicode (UTF-16), MS Word ve programları (CAT), bu metin dosyaları görüntülemek için çalışır, bir veya web veritabanı, yerel dönüşüm programları, vb olabilir kullanır

e) Unicode Big Endian pro zobrazení východoasijského písma (CJK = čínština, japonština a korejština)

e) Unicode büyük endian (CJK = Çince, Japonca, ve Korece) Doğu Asya yazı görüntülemek için

1.2.

1.2.

Tabulky v DOC (RTF) obsahují v dokumentech jazykové kódy a texty jsou uloženy v ANSI

Doc tablolar (RTF) belgeleri ANSI saklanır dil kodları ve metinleri içeren

2.

2.

Glosář a obdobné soubory

Sözlük ve benzer dosyalar

Slovník - obsahuje heslo + slovní druh + tvary slova + příklady použití + překlady.

Sözlük - şifre içeren konuşma + + kelime formları + + çevirilerin kullanım örnekleri.

Bývá tříděn abecedně podle hesel.

Is alfabetik kayıtlara göre sıralanmış.

Překladový slovník - obsahuje výraz , který se skládá z jednoho až pěti slov a jeho překlad a bývá uložen v databázi

Çeviri sözlüğü - Hangisi kadar beş kelime ve çeviri oluşur ve bir veritabanında saklanan bir ifade içeriyor

Slovníček - obsahuje výraz z jednoho až pěti slov a jejich překlad a bývá uložen v textovém souboru nebo XLS (maximálně dvě pole)

Sözlük - bir kadar beş kelime ve çeviri ve kelimeler içeren bir metin dosyasını veya XLS iki alanların (maksimum) saklanır

Glosář - slovníček + další pole na poznámky a eventuáleně data, jaká mohou být v atributech překladových pamětí

Gözlem ve eventuáleně veri sözlüğü - bir sözlük + ek alanları olarak çeviri anıları öznitelikleri olabilir

3.

3.

Segmentovaný dokument Trados (DOC nebo RTF), nevyčištěný dokument přeložený v MS Wordu

Parçalara belge Trados (DOC veya RTF), kağıt MS Word katlanmış uncleaned

Běžně vzniká v průběhu překladu v CAT nástrojích, které využívají jako textový editor MS Word.

Yaygın bir metin editörü MS Word kullanmak CAT araçları, çeviri ders ortaya çıkmaktadır.

Někdy jej exportují i aplikace, které používají pro překládání jiný typ souboru.

Bazen başka dosya türüne çevirmek için kullanılan uygulamaları ihracat.

Dokument obsahuje překladové jednotky, tj. dvojice vět, kdy první věta je ve zdrojovém jazyce a druhá věta je v cílovém jazyce, oddělovací značky a číslice, která vyjadřuje procento shody.

Belge, cümleler, bir çift yani burada ilk cümle kaynak dil ve hedef dil, ayrılık işaretleri ve numaraları, bu uyumun yüzdesini ifade ikinci cümle bir çeviri birim.

4.

4.

Překladová paměť

Translation Memory

4.1.

4.1.

Jednotlivé CAT nástroje využívají svůj vlastní (nativní) typ souboru.

Her CAT araçları onların () dosya türü yerli kendi kullanır.

Překladová paměť se anglicky jmenuje Translation Memory a má akronym TM.

İngilizce Çeviri belleği Çeviri Bellek ve kısaltma TM çağırdı.

Přestože data obsažená v překladových pamětech jsou obdobná, liší se formát dat, struktura dat, typ souborů.

Her ne kadar veri çeviri belleği bulunan, farklı biçim, veri yapısı, benzer dosya türleri.

Je to např.

Örnek olarak

TXT, ESL, DBF, MDB, TBW, SQL.

TXT, ESL, DBF, MDB, TBW, SQL.

CAT s nimi pracuje jako s databázovým souborem.

CAT ile çalışır bir veritabanı dosyası olarak.

Uživatel může data překladové paměti bez nativního CAT nástroje upravovat, pokud data uvidí v jiném nástroji a nástroj mu umožní změněný soubor uložit.

Eğer veriler diğer araçları ve aletleri içinde değiştirilmiş bir dosya kaydetmek için izin görülmektedir Kullanıcı verileri hiçbir yerli çeviri bellek CAT araçları, düzenleme yapabilirsiniz.

4.2.

4.2.

Translation Memory Exchange (TMX) je textový soubor s příponou TMX, který je kódován buď v UTF-8 nebo v Unicode.

Translation Memory Exchange (TMX) TMX olan ya UTF-8 kodlanmış veya Unicode bir metin dosyasıdır.

B.

B.

Podrobnější charakteristika

Ayrıntılı Özellikler

1.

1.

Bitext

Bitext

Bitext je možno vytvořit

Bitext oluşturabilirsiniz

a) konverzí dvou sloupců z listu XLS souboru nebo listu jiné tabulkového procesoru

a) dönüşüm iki sütun bir çalışma xls veya diğer elektronik tablonun dosya

b) přiřazením segmentů souborů ( přiřadit je anglicky "align" a přiřazení "alignment"

b) segment dosyaları atama (İngilizce için "atayın align" ve "uyum" atamak

c) konverzí ta z tabulky nebo jiných typů souborů, kdy dojde ke ztrátě atributů a časového razítka

c) dönüşüm hangi damgası özelliklerini ve zaman kaybı bir tablo veya diğer dosya tiplerini gelen

Příklad konverze: v MS Exelu je možno soubor "Uložit jako" vybrat vhodný formát; v MS Wordu se konverze provádí přes položku menu Tabulka a potom se pokračuje jako v MS Exelu

Dönüşüm Örnek: MS Exel "gibi uygun biçimini seçmek kaydet, MS Word dönüşüm Tablo menüsü ile gerçekleştirilir ve dosya olabilir ardından Exel MS olarak devam ediyor

2.

2.

Glosář

Glossary

Elektronické překladové slovníky umožňují přidávání a export terminologie.

Elektronik çeviri sözlükleri ve ihracat terminoloji eklemek için izin.

Do slovníku je možno přidávat jednotlivé významové dvojice a třídící poznámky.

Sözlük anlamı ve bireysel sıralama notları bir çift eklenebilir.

Autoři slovníků šifrují obsah svojí databáze a neumožňují export dat.

Sözlükler yazar ve veritabanının içeriğini şifrelemek için verileri yok.

Z komerčních slovníků je možno exportovat pouze uživatelem přidanou terminologii.

Ticari sözlükler ekledi terminoloji sadece ihraç edilebilir.

Příklad: v PC Translatoru je možno přidávat do slovníku kromě významové dvojice pouze kód oboru.

Örnek: PC Translator kodu alanına sadece bir çift daha sözlüğe anlam eklenebilir.

Je možno přidávat jednotlivé významové dvojice nebo celé soubory a potom shodné výrazy smazat.

Farklı anlam çiftler veya tüm dosyaları eklemek ve daha sonra aynı şartları silmek mümkündür.

Export vlastní terminologie je možno archivovat a importovat do novější verze softwaru.

Ihracat kendi terminoloji arşivlenmiş olabilir ve yazılımının yeni bir sürümü ithal.

Shrnutí: glosáře z CAT nástrojů je možno po konverzi využít v jiných CAT nástrojích a také v překladačích.

Özet: Sözlük CAT araçları diğer CAT araçları ve derleyiciler dönüşümle kullanılabilir.

Do CAT nástrojů je možno připojovat i terminologii z překladačů nebo jiných veřejně dostupných zdrojů.

Tarafından CAT araçları derleyici veya diğer kamuya açık kaynaklardan terminoloji bağlayabilirsiniz.

3.

3.

Segmentovaný dokument Trados

Parçalara belge Trados

Dokument obsahuje neviditelná, viditelná a skrytá data.

Belge, görünür görünmez ve gizli verileri içerir.

Neviditelná data je možno zkontrolovat po uložení souboru jako HTM a HTM soubor prohlížet jako textový soubor (zdrojový HTM soubor).

Görünmez verileri bir metin dosyası (kaynak HTM dosyası) olarak dosyayı görüntülemek için HTM ve HTM olarak dosyayı kaydetmek için kontrol edilebilir.

Viditelná data obsahují přeložený text.

Görünür veri çevrilmiş metin içerir.

Skrytá data obsahují zdrojový text, oddělovací značky a pomocné údaje, jako je procento shody s překladovou pamětí, která byla využita při překladu.

Gizli verileri çeviri kullanılan bir çeviri belleği ile yüzde uyum gibi kaynak metin, ayırıcı işaretleri ve yardımcı verileri içerir.

Tento formát je standardem a využívá jej kromě Tradosu například Wordfast Classic, AnyMem.

Bu biçim standart ve Trados Wordfast Klasik, AnyMem dışında kullanır.

Načítá jej a exportuje do něj MetaTexis.

Onu okur ve MetaTexis onu ihraç etmektedir.

Exportuje do něj Wordfast Anywhere a další CAT nástroje a konverzní nástroje.

Ihracat Anywhere Wordfast ve diğer CAT araçları ve dönüşüm araçlara.

Tzv. vyčištěním dokumentu (clean-up), je dokument vyčištěn od zdrojového textu a všech pomocných značek a o obsah dokumentu může být rozšířena aktuální překladová paměť jednotlivého CAT nástroje.

Sözde. Belge Temizleme (temizlik), belge kaynak metin ve tüm yardımcı etiketleri ve içindekiler belgenin temizlenmiştir geçerli çeviri bellek birimi CAT araçları için uzatılabilir.

Segmentovaný dokument Trados může být využit pro aktualizaci TM, kteří používají různé CAT nástroje.

Parçalara belge Trados TM güncellemek için, CAT çeşitli araçlar kullanarak kullanılabilir.

4.

4.

Překladová paměť

Translation Memory

Jednotlivé CAT nástroje umí importovat a exportovat TMX a tím je umožněna výměna dat mezi uživateli různých CAT nástrojů.

Her CAT araçları ithalat ve ihracat TMX ve böylece farklı CAT araçları kullanıcıları arasında veri alışverişi sağlar.

TMX je hlavním prostředkem pro výměnu TM a umí s ní pracovat i nástroje, které nepracují v MS Wordu a nepracují se segmentovaným dokumentem Tradosu.

TMX TM alışverişi için ana araç ve onunla aynı zamanda, MS Word ve çalışmıyor Trados Parçalara belge ile çalışmaz araçları çalışabilirsiniz.

Specifickým nástrojem mezi CAT nástroji je OmegaT.

Araçları arasında özel araç OmegaT kedi.

Nástroj je napsán v Javě a má tři verze (pro jednotlivé operační systémy:

Aracı Java ile yazılmış ve üç sürümleri farklı işletim sistemleri (örneğin vardır:

Windows, Linux a MacIntosh).

Windows, Linux ve Macintosh).

Je to open free software.

Özgür yazılım açık.

Pracuje samostatně nebo s Open Officem (typ souboru ODT) a jako svoji překladovou paměť používá TMX v kódování UTF-8.

Işleri tek başına veya Open Office (ODT dosya türü) ve TMX kendi çeviri bellek olarak UTF-8 ile kullanır.

C.

C.

Využití překladových pamětí (Translation Memory = TM)

Çeviri belleği (TM = Translation Memory) Kullanma

1.

1.

CAT nástroj do TM ukládá při překládání jednu překladovou jednotku se všemi atributy za druhou

TM CAT aracı, ikinci tüm özelliklere sahip bir çeviri birimi çeviri kaydeder

2.

2.

CAT nástroj porovnává (match) otevřený zdrojový segment překládaného dokumentu se všemi zdrojovými segmenty připojených překladových pamětí

CAT aracı karşılaştırma (eşleme) tercüme belge açık kaynak segmentte, tüm kaynak segmentler TMs bağlı

Pozn. anglické "match" - porovnání, vyhovění apod. vnímají Češi častou pouze konfrontačně jako střet - utkání (fotbalový match).

"Bu İngilizce" eşleşen Not - karşılaştırma, uyum, vb Çekler genellikle bir çatışma sadece çatışmacı olarak algılanan - (futbol maçı) maçı.

Zde údaj match = 90, znamená, že segment se shoduje na 90% s nejvíce podobným segmentem v překladové paměti.

Burada bilgi = 90, bu segmentte% 90 çeviri hafızasında en benzer segment ile aynıdır maç anlamına gelir.

Pro porovnávání se nejčastěji používá Löwensteinův algoritmus.

Karşılaştırma için, en sık kullanılan Löwenstein algoritması.

CAT většinou zobrazí překladové jednotky s nejvyšší shodou, nebo automaticky umístí překlad do cílového segmentu a umí také zobrazit rozdíly mezi zdrojovými segmenty v dokumentu a v překladové paměti.

CAT genellikle yüksek uzlaşma veya otomatik hedef segmentine bir çeviri yere sahip ve çeviri birimi görünür de kaynak belge ve çeviri hafızasına segmentleri arasındaki farkları görebilirsiniz.

3.

3.

Pokud segmenty (věty) neobsahují více než 10 slov jsou častou poskytovány 100% nabídky z TM.

Eğer segmentler (cümle) fazla 10 kelime genellikle TM 100% kaynağı sağlanmaktadır.

Dlouhé věty (třeba o 50 až 200 slovech) lze najít tehdy, když nový dokument obsahuje citace z předchozích dokumentů, zejména právnických, aktualizace příruček, návodů k obsluze apod.

Eğer yeni belge önceki belgeler, özellikle yasal, kılavuzlar güncelleştirmesini bir teklif içeren Uzun cümleler (belki 50-200 kelime) bulunabilir, kılavuzları, vb

4.

4.

Konkordační vyhledávání - ruční vyhledávání terminologie z vět uložených v jazykových párech

Konkordační arama - cümle dil çiftinde dayattığı manuel arama terimleri

5.

5.

Ruční doplňování terminologie do slovníků a glosářů nebo opravy uložené terminologie.

Sözlükler ve sözlükler kılavuzu ikmal terminoloji ve onarım saklanan terminoloji.

6.

6.

Dolování terminologie z vět uložených v jazykových párech.

Cümlelerin dil çiftinde dayattığı Maden terminoloji.

Speciální statistický software vyhodnocuje výskyt slov a frází v jazykovém páru a odhadne jak mají být slova nebo výrazy přeloženy.

Özel istatistiksel yazılım tahmin dil çifti ve nasıl kelime veya kelime tercüme edilmelidir kelime ve ifadelerin oluşumu değerlendirir.

Taková technologie je obsažena např. v bezplatné službě Google Translate, který data využívá k provádění strojového překladu (Machine Translation = MT).

Gibi teknoloji ücretsiz Google Translate, veri makine çevirisi (MT = Machine Translation) uygulamak için kullanılan dahildir.

Existují i placené webové služby, které ze zákazníkových TM vydolují překlady, ke kterým neposkytuje překlad technologie porovnání celých segmentů.

Ayrıca hangi müşterinin TM vydolují çeviri olan tüm segmentlerin çeviri teknolojisi karşılaştırma yapar hizmetler, Web ödenir.

E.Odkazy a ukázky

D. Referanslar ve örnekleri

Na www.condak.net poskytuji informace o CAT nástrojích a na www.condak.cz jsou informace o PC Translatoru nebo jiných desktopových překladačích.

Www.condak.net CAT araçları ve www.condak.cz PC Translator masaüstü veya diğer derleyiciler hakkında bilgi hakkında bilgi verir.

Na webové stránce http://www.condak.net/osu/cs/00.html bude prezentace z tohoto workshopu.

Bu web sitesi atölye sunular http://www.condak.net/osu/cs/00.html olacaktır.

V Ostravě 17.9.2009

Ostrava 17.9.2009 yılında

Ing.

Ing.

Milan Čondák

Milan Condak

Využití překladových pamětí

Kullanım TMs


Copyright Ing. Milan Čondák 17.09.2009