Využití překladových pamětí
 22  Terminologie ve Wordfastu Anywhere

Wordfast Anywhere zobrazuje nejen vlastní uloženou terminologii, ale také veřejnou. Několikrát jsem vložil do glosáře krátké segmenty, které potom program při otevření dalších segmentů správně zobrazoval.Ukázka statistické analýzy textu (vyhotovené jiným nástrojem), který jste na workshopu obdrželi.

Mezi 1008 slovy je 587 různých slov.


Copyright Ing. Milan Čondák 17.09.2009