AntConc, nástroj s více funkcemi
 05  Klastry 
Velikost klastru jsem ponechal na standardu 2 slov.  

Tři klastry se vyskytují více než 1 krát.

Pro uložení do glosáře je vhodný pouze výraz s předložkou "v" před slovem Prage.Copyright Ing. Milan Čondák 10.01.2010