AntConc, nástroj s více funkcemi
 06  Kolokace
 
Pořadí slov kolem hledaného výrazu podle frekvence výskytu.  

Druhou nejčastější předložkou je "o", která by mohla před hledaným výrazem být, ale v textu nebyla.
Copyright Ing. Milan Čondák 10.01.2010