AntConc, nástroj s více funkcemi
 07  Seznam slov a klíčová slova
Seznam slov je možno setřídit podle

  • frekvence (počtu výskytu slov v korpusu)
  • abecedy
  • koncových písmen slov; u slovanských jazyků lze poznat slovní druhy a shodující se tvary (vyzkouším na textu písní pro porovnání rýmovaných slov)
  •   Pro zobrazení klíčových slov je nutné mít referenční soubor.

    Copyright Ing. Milan Čondák 10.01.2010