CROWDSOURCING TRANSLATION

Přeloženo pomocí Překladače Google
 00  ObsahTable of contents

Studie Evropské unie

Poznámky pod čarou - vpředu

1 INTRODUCTION..5

1 ÚVOD..5

2 CROWDSOURCING: WHAT IS IT ABOUT?..9

2 Crowdsourcing: O co se jedná?..9

2.1 A DEFINITION..9

2.1 DEFINICE..9

2.2 EXAMPLES..12

2.2 PŘÍKLADY..12

2.2.1 Linux..12

2.2.1 Linux..12

2.2.2 Wikipedia..13

2.2.2 Wikipedia..13

2.2.3 Citizen journalism..14

2.2.3 Citizen žurnalistika..14

2.2.4 Crowdsourcing for business..16

2.2.4 Crowdsourcing pro podnikání..16

2.3 IS ALL THAT GLITTERS GOLD?..20

2.3 Je všechno zlato co se třpytí?..20

3 CROWDSOURCING TRANSLATION..23

3 crowdsourcing Překlad..23

3.1 EXAMPLES OF CROWDSOURCED TRANSLATION..23

3.1 PŘÍKLADY CROWDSOURCED překlad..23

3.1.1 Social media..25

3.1.1 Sociální média..25

3.1.2 Information and non-profit sector..26

3.1.2 Informace a neziskový sektor..26

3.1.3 Audiovisual..29

3.1.3 Audiovizuální..29

3.1.4 Other applications..32

3.1.4 Další aplikace..32

3.1.4.1 Wordreference..32

3.1.4.1 WordReference..32

3.1.4.2 Duolingo..33

3.1.4.2 Duolingo..33

3.1.4.3 Citzalia..34

3.1.4.3 Citzalia..34

3.2 IMPACTS OF TRANSLATION CROWDSOURCING..35

3.2 DOPADY překladatelských crowdsourcing..5

3.2.1 Theoretical impact..35

3.2.1 Teoretická dopad..35

3.2.2 Impact on perception..36

3.2.2 Dopad na vnímání..36

3.2.3 Impact on the profession..37

3.2.3 Dopad na povolání..37

3.3 APPLICATIONS IN AN INSTITUTIONAL CONTEXT..38

3.3 APLIKACE V institucionálním kontextu..38

4 CONCLUSIONS..43

4 ZÁVĚRY..43

5 BIBLIOGRAPHY..51

5 LITERATURA..51

6 SITOGRAPHY..55

6 SITOGRAFIE..55

ATTACHMENTS..57

PŘÍLOHY..57

INTERVIEW WITH MR. JOSEP BONET..59

Rozhovor s panem. JOSEP BONET..59

INTERVIEW WITH DR. JORGE DIAZ CINTAS..65

ROZHOVOR S DR. Jorge Diaz Cintas.. 65

INTERVIEW WITH DR. FRED HOLLOWOOD.. 73

ROZHOVOR S DR. FRED HOLLOWOOD 73..Copyright Ing. Milan Čondák 04.09.2012