StarDict a XDXF
 03  Skenování slov
Se zapnutým StarDictem navštívím například tuto webovou stránku:

http://www.condak.net/lekce/terminology/pepinator/cs/06.html
myš je nad slovem "cesta" (je zde levý horní roh obdélníku)

Kde se myš zastaví, objeví se obdélník s informacemi ze slovníku, který ve složce dic.

Program skenuje pouze text vlevo, nikoli obrázky vpravo (není to OCR).
myš je nad slovem "peníze"StarDict skenuje slova i při vypnutém rozhraní.

Přestane až ukončením programu.Copyright  18.01.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net