StarDict a XDXF
 05  Archiv autora programu StarDict
Stránka aktualizovaná autorem

http://www.huzheng.org  stránky čínsky

http://yeelou.com/huzheng/stardict-dic/ = pro stahování anglicky

Níže je upravená kopie jeho stránek a archivní seznam souborů ze dne 16.1.2011. Seznam slouží pouze pro informaci.Kopie z 16.1.2011 - StarDict Dictionaries

Install Dictionaries in Win32:
Use WinRAR to extract the .tar.bz2 file, which you get a directory,
then move this directory to the dic\, such as C:\Program files\stardict\dic\StarDict project website http://stardict.sourceforge.net

Mail to Hu Zheng(huzheng001@gmail.com) if you have any problem or want to upload dictionaries to here!

Copyright  18.01.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net