MT: on-line versus desktop
 04  Google Translate vs. PC Translator
We keep being told that though, don't we?

Neustále se nám, že když ne my?
 By everyone.

Každý.
 I would oppose any tool which is not fit for purpose, and MT certainly isn't fit for the purpose of professional translation.

že jsem proti nejaký nástroj, který není vhodná pro daný úcel, a MT rozhodne nehodí pro profesionální preklad.
 However, in some languages, such as Russian, a double negative remains a negative.

Nicméne, v nekterých jazycích, jako je ruština, dvojí negativní zustává negativní.
 


Copyright Ing. Milan Čondák 03.11.2011