Klient pro Google Translate
 01  Blokováni IP adresy
Date: Fri May 21, 2010 5:36 am ((PDT))

Datum: Pá 21. května 2010 5:36 ráno ((PDT))

I've been using WF for quite a while.

Nějakou dobu již používám WF.

Two days ago, Google MT stopped working as I got my IP blocked by Google (too many automatic queries or some similar message).

Před dvěma dny, Google MT přestal fungovat, protože moje IP byla Googlem zablokovaná (příliš mnoho automatických dotazů nebo nějaká podobná zpráva).

Is there a workaround (proxy anonymizer perhaps) for this?

Existuje pro to náhradní řešení (snad proxy anonymizér)?
Date: Sat May 22, 2010 8:03 am ((PDT))

Datum: So 22. května 2010 8:03 ráno ((PDT))

Try to use this utility:

Zkuste použít tuto utilitu:

<http://translateclient.com/>

<http://translateclient.com/>

After installation, set WF to CopySourceWhenNoMatch and then select text in the target segment and press Ctrl twice.

Po instalaci, nastavte ve WF CopySourceWhenNoMatch a potom vyberte text v cílovém segmentu a stiskněte Ctrl dvakrát.

This will transfer the segment text to the Client and then Ctrl+R to transfer to the segment.

To přemístí text segmentu do Clienta a potom Ctrl+R přemístí do segmentu.

J.A.J.

J.A.J.Copyright  25.05.2010 Ing. Milan Čondák  www.condak.net