Příprava PDF k překládání
 01  Příprava PDF k překládáníJako uživatel Wordfastu Classic jsem dlouhá léta používal na extrakci formátovaného textu do DOCu PlusTools.

Někdy jsem uložil v Acrobat Readeru text "jako prostý text".

Pro konverzi naskenovaných textů a vložených do PDF používám OCR program, který je v příslušenství MS Office.

Terminologie: slova mohou být vyhodnocena jako neznámá, protože obsahují rozdělovací znaménko; odborné texty obsahují výrazy, které nejsou ve slovnících, ani ve frekvenčních seznamech slov.

Některým odborným výrazům rozumí jenom pouhé stovky specializovaných odborníků.

  V Praze probíhá akce http://scienceworld.cz/aktuality/vyhody-a-uskali-strojovych-prekladacu-5441

Časový harmonogram

1. - 5. 3. 2010

přihlášení účastníci, instituce, ale i nadšenci, nechají přeložit vybraný text svými softwary.

V Praze je to Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Praha, která se podílí i na vývoji Euromatrixu. K dalším přihlášeným patří kromě Googlu např. Systran či Moses.

Euromatrix, ani Euromatrixplus pravidelně neaktualizuje svoje webové stránky

http://www.euromatrixplus.net/events/

Euromatrix přináší informaci o překladačích a dvojjazyčných korpusech http://www.euromatrix.net/euromatrix/ .

Stránka  eng2ces  přináší informaci o existenci PC Translatoru 2007.

Tato verze již uměla pracovat v MS Wordu a dodávat návrhy překladu do Wordfastu.

PC Translator ve verzích 2009 a 2010 již pracuje s překladovou pamětí a umí importovat a exportovat TMX.Překládaný PDF soubor   Manuál statistického překladače Moses ze dne 27.02.2010Odkazy na předchozí prezentace:

  • Konkordance ve Wordfast Pro

  • Copyright  2010 Ing. Milan Čondák  www.condak.net