Příprava PDF k překládání
 03  Dva pohledy na konec souboru

Pohled na text

(obdoba Wordfastu Classic)

:
 Pohled na tabulku

(obdoba tabulky ve Wordu)

:
 


Copyright  2010 Ing. Milan Čondák  www.condak.net