Příprava PDF k překládání
 07  Analýza odbornosti textu
Obvykle neděláme, ale pro zajímavost:

Terminologie je porovnána se třemi seznamy anglických slov (horní obrázek).

 

Některá slova se nevyskytují v žádném ze tří seznamů (dolní obrázek).

Potom uděláme standardní analýzu CAT nástrojem a text přeložíme.
Copyright Ing. Milan Čondák 01.03.2010