Agentura požaduje TXML
 01  Agentura požaduje TXML
Agentura používá Wordfast Pro   Překladatel používá Trados nebo jiný CAT. Agentura předpokládá, že dostane přeložený dvojjazyčný TXML, který pošle někomu ke korektuře. Lze používat tři různé Wordfasty ( http://www.condak.net/akce/2010/20100511/cs/05.html )Wordfast Classic   Trados je s Wordfastem kompatibilní v dvojjazyčném DOCu (nevyčištěném přeloženém souboru) a v TMX.

Vyčištěním DOCu, v každém CATu vznikne odlišná TM, kterou je možno převézt do TMX.

Nejnovější verze Wordfastu Classic také pracují s TXML.Wordfast Pro   Místo TTX (z TTEditoru) používá Wordfast TXML (jako DejaVu). TXML vytváří WF Pro při otevírání souboru po automatické segmentaci textu.

Zdrojové segmenty je možno je překládat v libovolném pořadí.
Wordfast Anywhere

je zdarma pro majitele emailové adresy

  Wordfast Anywhere je pouze na webu. Je na několika URL: http://anywhere.wordfast.net aj.

Je tam možno poslat soubor, překladovou paměť (nebo TMX) a glosář. Pokud si překladatel soubor přiložil v jiném nástroji, pošle tam pouze zdrojový soubor a TMX. Pokud překládá z češtiny, musí si doplnit zkratky, které obsahují tečky, aby nebyly segmenty ukončené tečkou.

Soubor přeložit a stáhnout přeložený TXML, aktualizovanou TMX a aktualizovaný glosář (pokud byl aktualizován při překladu). Smazat "projekt" přeloženého souboru.

Nyní je možno TXML poslat agentuře.

Jiná prezentace Wordfastu Anywhere:

http://www.condak.net/wfa/20100529/cs/00.htmlPro a proti

  Wordfast Classic a Wordfast Pro má společný licenční poplatek za oba produkty. Hlavní nevýhodou obou programů bez zakoupené licence je proti Wordfastu Anywhere velikost TM, která je omezena na 500 překladových jednotek. Druhou nevýhodou je nutnost program stáhnout, nainstalovat, registrovat, zaplatit, popřípadně následně zdarma upgradovat. Pokud překladetel nevyužívá GoogleTranslate nebo webové glosáře, nepotřebuje připojení k internetu.

Nevýhodou Wordastu Anywhere je nutnost připojení k internetu a limit maximálně 10 souborů. Výhodou je možnost sdílet s jinými překladateli neomezeně velkou vlastní (nebo kolegovu) překladovou paměť v reálném čase. Další výhodou je možnost překládat odkudkoli, kde je mobilní připojení, například v netbooku nebo v iPadu. SW není nutno instalovat, upgradovat atd., atd. viz výše.
Ukázka

Wordfast Pro

data ke stažení
  Otevřel jsem ve Wordfastu Pro český email se sedmi větami. Strojově jsem jej přeložil. Ručně přeložený TXML je možno poslat agentuře.


Copyright  29.09.2010 Ing. Milan Čondák  www.condak.net