Agentura požaduje TXML
 02  Soubor TXML otevřený ve WF Pro
Všech sedm vět jsem nechal automaticky přeložit pomocí Google Translate.(Score = MT = machine Translation)

Vpravo jsou vidět nasegmentované začátky vět ve zdrojovém jazyce. (Outline)

 

Otevřená kopie "kopie" strojově přeloženého souboru v tabulkovém formátu
Vlevo dole, vedle záložky "Table" je záložka "Text"

 

Poslední čtyři věty. Ing. Milan Čondák  www.condak.net