[WF_PRO] WF Anywhere experiences?
 02  Přidání terminologie vypne Google Translate
Ze schránky jsem vložil zdrojový výraz a ručně jsem vyplnil cílový výraz.  Zpráva z webové stránky.  Rozpoznaný výraz je zobrazen v glosáři.

Nyní jsem mohl přenést překlad z glosáře do cílového segmentu.

 Spojení s Google Translate je přerušeno.

Odpovídám: Cancel

 Otevře se další segment bez nabídky (není v TM).  

 Ing. Milan Čondák  www.condak.net